Declaración institucional con motivo do Día de Internet

venres, 17 de maio do 2024 Redacción

O 17 de maio celébrase o Día Mundial das Telecomunicacións e a Sociedade da Información, coñecido tamén como o Día da Internet, e co gallo desta data tan especial a Xunta de Galicia publica a seguinte declaración institucional:

A Xunta de Galicia súmase ao obxectivo “Por unha intelixencia artificial comprometida cos dereitos dixitais” ao que se dedica o Día Mundial de Internet que hoxe conmemoramos e que para nós ten unha significación especial pola súa coincidencia co Día das Letras Galegas.
A Xunta de Galicia reitera o seu compromiso coa salvagarda de todos os dereitos das persoas (incluídos os dixitais) ante o desenvolvemento e uso dunha intelixencia artificial que debe garantir a humanidade das decisións e actuacións, a súa legalidade, as liberdades individuais, a non discriminación e a seguridade e integridade das persoas.
Este compromiso estará reflectido na Lei que a Xunta está a preparar para regular o desenvolvemento e uso da intelixencia artificial na Administración Xeral de Galicia e no sector público autonómico; para garantir os dereitos das persoas ante a aplicación desta tecnoloxía nas súas relacións coa administración e para promover e incentivar a súa utilización en beneficio do benestar e xeración de riqueza.
Así, a lei galega será a primeira en recoñecer, para o ámbito do uso da intelixencia artificial, os dereitos de liberdade, de igualdade e de reacción. En concreto garantirá, entre os dereitos de liberdade, a obriga de proporcionar unha información completa e accesible, o establecemento duns criterios e controis para a toma de decisións, ou a creación de mecanismos de reclamación sobre as decisións adoptadas. Garantirá, así mesmo, os dereitos de igualdade e non discriminación, e os dereitos de reacción en cuestións como a protección de datos ou o dereito á revisión das decisións nas que interveña a intelixencia artificial.
A Xunta de Galicia reitera tamén a súa adhesión ao ‘enfoque europeo’ para o liderado no desenvolvemento dunha intelixencia artificial humanista e de confianza e felicita a aprobación do Regulamento Europeo de Intelixencia Artificial (AIA). Ao mesmo tempo, avoga porque os esforzos normativos sexan compatibles coas liberdades individuais e as necesidades de innovación para a competitividade, en liña co obxectivo dunha soberanía dixital europea.
Reiteramos tamén o compromiso para que as tecnoloxías de información e comunicacións e a intelixencia artificial sexan usadas para vertebrar e cohesionar o territorio, para avanzar na igualdade de oportunidades, para a saúde, a atención sanitaria e os servizos sociais, para a xeración de talento, emprego e riqueza e, en definitiva, para mellorar a calidade de vida da cidadanía de Galicia.

PUBLICIDADE