Pintos&Salgado analiza nun novo informe a futura revolución dos contratos intelixentes

venres, 24 de maio do 2024 S. P.

Pintos&Salgado, bufete galego especializado no ámbito do dereito tecnolóxico, emitiu un novo informe sobre o concepto de smart contracts e as vantaxes e riscos que pon en xogo, dependendo do enfoque e as metodoloxías que apliquemos. Trátase dunha fórmula cada vez máis debatida dentro do ámbito xurídico: os contratos intelixentes, sistemas capaces de executarse automaticamente a medida que as partes vaian cumprindo as cláusulas do acordo.
En palabras de Ana Antón, avogada de Pinto&Salgado, a idea é suxestiva: estamos a falar dun contrato capaz de interpretar por si só que as cláusulas pactadas dentro dun acordo e que se cumpre e se executa de xeito automático, aumentando a velocidade e eficiencia ao eliminar intermediarios. Isto, engade Antón, lévanos a facernos a seguinte pregunta: “Se se puidese lograr algo así, unha tecnoloxía autoxestionada e non controlada por ningún dos axentes involucrados nun conflito, deixaríanse atrás as disputas contractuais?”
A avogada contextualiza a súa definición: “Se nos imos ao seu núcleo, un smart contract non é máis que un programa de computador que se almacena nunha base de datos con tecnoloxía de cadea de bloques, blockchain, é dicir, rexistrando as transaccións de xeito transparente e descentralizada. A partir dunha serie de circunstancias establecidas previamente, o contrato intelixente pode executarse de forma autónoma e automática cando se cumpren eses parámetros definidos por ambas as partes. Para levalo á práctica, por exemplo no caso de que se nos cancele ou atrase un voo”, continúa a avogada, “poderiamos reclamar a compensación de entre 250 e 600 euros dependendo da distancia entre orixe e destino, seguindo o regulamento da UE; pero cun contrato intelixente, conectando os datos do pasaxeiro coa información de Aena do voo, poderíase aplicar automaticamente a transferencia dos fondos que estipula a lei en canto se confirmara o adiamento ou cancelación”.
Desta maneira, procesos semellantes a este, con cláusulas claramente definidas, gañarían en axilidade, transparencia e eficiencia, e permitirían ao cidadán medio apoderarse fronte a trámites xurídicos que considera engorrosos. “Eso si, necesitariamos desenvolver unha infraestrutura tanto tecnolóxica como legal que os amparase”, salienta Ana Antón, engadindo que os contratos menores poderían ser un punto de inflexión en sectores como o bancario ou hipotecario, os seguros ou o da saúde, pero é fundamental que sempre se sitúen nunha balanza tanto as súas vantaxes como os seus riscos.
“Se pensamos nos beneficios dos smart contracts, o que nos garante é gañar eficiencia e seguridade na execución dos contratos, reducindo tamén os intermediarios e custos xudiciais ou en asesoría xurídica. Ademais, ofrécennos máis imparcialidade, ao contar cun rexistro en blockchain fiábel”.
Con todo, en moitos aspectos pode contravir o ordenamento xurídico español por unha máxima: o prohibido incumprir ou, noutras palabras, a irreversibilidade que expón na execución dos contratos. “Unha vez posto en marcha, ningunha das partes podería modificar con posterioridade o contrato, e eso implica que se vulnera o principio de autonomía e vontade que debe posuír toda persoa física ou xurídica cando formula un pacto”, expoñen desde Pintos Salgado.
Ao contar cun grao de rixidez elevado, se o acordo contractual declarásese nulo de dereito ou existise algún erro no seu deseño, a execución do smart contract continuaría adiante con consecuencias irreversíbeis, explica a avogada, engadindo que “unha excelente oportunidade á hora de mellorar as nosas relacións contractuais, a condición de que saibamos circunscribilos á situación adecuada, sería aquela en a que se teñan condicións claramente definidas e unha análise de riscos con resultado favorábel”.

PUBLICIDADE