A fusión de Orange e MásMóvil consegue a aprobación do Consello de Ministros

martes, 12 de marzo do 2024 Redacción

José Manuel Álvarez na convocatoria de prensa tras o Consello de Ministros

O Consello de Ministros aprobou a operación de fusión entre iguais mediante a combinación dos negocios en España de Orange e MásMóvil. A nova sociedade conxunta será o primeiro operador en España por cota de mercado pois dará servizo a máis de 30 millóns de clientes móbiles, máis de 7 millóns de clientes de banda larga e máis de 2 millóns de clientes de televisión.
Os investidores presentaron de forma voluntaria no proceso de autorización un ambicioso Plan industrial, estratéxico e financeiro, que inclúe compromisos para realizar grandes investimentos en infraestruturas fixas e móbiles, que non poderían acadarse a tal escala sen a operación proposta.
O Goberno autorizou a operación que foi informada favorablemente pola Xunta de Investimentos Exteriores a pasada semana, tras o escrutinio da operación esixido pola normativa de Investimentos Exteriores.
Ademais, o Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública, a través da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, autorizou ademais á nova entidade conxunta a toma de control sobre as concesións de espectro radioeléctrico que posúen Orange e MásMóvil.
Dado que a fusión entre iguais supera os límites de frecuencias a utilizar por un mesmo operador ou grupo empresarial, os chamados spectrum caps, aplícase o procedemento previsto no artigo 88.6 do Regulamento sobre o uso de dominio público radioeléctrico, que dá un prazo de cinco meses a partir do peche da transacción, con posibilidade de prórroga, á nova entidade para reverter esta situación e adecuar os límites de frecuencias. Calquera transferencia deste espectro excedente, incluídos os 60 MHz destinados a Digi segundo a decisión da Comisión Europea, terá que ser previamente aprobada polo Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública.
O grupo resultante comprometeuse a implementar un ambicioso plan de investimento a medio prazo en redes fixas e móbiles e á xestión operativa destas redes. A operación e os compromisos aceptados aseguran a continuidade de investimento en redes de nova xeración, o que contribuirá a que, grazas ao despregamento de fibra e redes 5G, España siga sendo o líder europeo en conectividade, cos efectos positivos que iso pode ter para a atracción de inversores ou a fixación de poboación en zonas rurais, entre outros aspectos.
O Goberno de España aprobou esta operación, que supón a existencia dun novo actor coa capacidade financeira e o tamaño necesarios para competir eficientemente e de forma sustentable no mercado español das telecomunicacións, mercado de carácter estratéxico para a economía e a seguridade do país, o que beneficiará aos consumidores e ás empresas españolas ao dispoñer dunha máis ampla carteira de produtos e servizos.

PUBLICIDADE